WELKOM
ALGEMEENAlgemeen.html
STARTERSStarters.html
EENMANSZAKENEenmanszaken.html
VENNOOTSCHAPPENVennootschappen.html

Als Erkend Boekhouder BIBF moet ons kantoor zich houden aan de "Gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars". Deze Website is dan ook strikt informatief bedoeld, in het bijzonder voor onze klanten, en mag geenszins beschouwd worden als publiciteit.

erkenningsnummer: 30049788

Welkom


Als  boekhoudkantoor te  Hove bij Antwerpen, richten wij ons tot KMO's, zelfstandigen en vrije beroepen.


Door de kleinere omvang van het kantoor is flexibiliteit en directe communicatie een sterke troef.


Boekhouding en Belastingadvies Follens  kan U bijstaan - eventueel van bij de opstart -  bij het voeren van uw volledige boekhouding  t.e.m. het voldoen van de aangifte verplichtingen.


Ook het verlenen van specifiek fiscaal advies, optimalisatie van uw belastingen en het verzorgen van alle wettelijke verplichtingen en publicaties.Het kantoor wordt geleid door Karen Follens, Licentiaat TEW, Erkend boekhouder BIBF

TARIEVENTarieven.html
CONTACTContact.html
NUTTIGE LINKSNuttige_Links.html

OPMERKING:

OMWILLE VAN HET BELANG DAT WE HECHTEN AAN EEN GOEDE SERVICE EN WE VOLDOENDE TIJD BESCHIKBAAR WILLEN HEBBEN OM DE DOSSIERS TEN GRONDE TE BEHANDELEN, NEMEN WE MOMENTEEL GEEN EXTRA KLANTEN MEER BIJ.


We verwijzen u graag door naar collega Marijke De Ruyter, http://www.deruyttervof.be


Eglantier 3, 2540 Hove

Gsm: 0496 64 62 99

Tel/fax: 03 288 74 54

E-mailmarijke.deruytter@deruyttervof.be

Openingsuren: Elke werkdag van 9u tot 17u